Projektujemy i budujemy trasy rekreacyjno-widokowe w koronach lub powyżej koron drzew. Tego typu obiekty przeznaczane są do terenów o bogatych walorach widokowych, miejsc trudno dostępnych lub miejsc, gdzie turystyczny ruch naziemny nie jest możliwy lub jest niepożądany. Istnieje wiele możliwości konfiguracji i technologii budowy tego typu tras. Jeśli statyka drzewostanu na to pozwala to instalacja może być zamontowana na drzewach. Jeśli nie to można zbudować niezależną konstrukcję nośną opartą na stalowych lub drewnianych podporach. Osoby poruszać się mogą kładkami na wzór mola w wersji leśnej lub wiszącymi mostami z balustradami siatkowymi. Trasy widokowe można urozmaicić wieżami, atrakcjami edukacyjnymi, ruchowymi lub logicznymi.