Budowa parków linowych

Naszym inwestorom zapewniamy kompleksowe usługi na każdym poziomie procesu inwestycyjnego budowy parków linowych i innych obiektów rekreacyjnych.

1. ROZPOZNANIE
To pierwszy, ale bardzo ważny krok w budowie parków linowych. Wspólnie z inwestorem zbieramy jak największą ilość informacji na temat potencjalnej inwestycji. Analizujemy potrzeby rynku, grupę docelowych klientów, indywidualny charakter miejsca i jego potencjał, tak aby obiekt był niczym idealnie skrojony garnitur dopasowany w każdym detalu.
 

2. KONCEPCJA
Na podstawie zebranych informacji tworzymy projekt koncepcyjny w formie wizualizacji 3D przyszłej inwestycji. Taki materiał pomaga inwestorowi realnie poczuć jak będzie wyglądał zrealizowany projekt. Dla nas jest on materiałem, dzięki któremu możemy określić przybliżone koszty wykonania obiektu.
 

3. PROJEKT
Aby nasz projekt spełniał wymogi formalne do współpracy musimy zaprosić geodetę, dendrologa, geologa lub innych branżowych specjalistów. W zależności od wymagań wynikających z prawa budowlanego, wykonujemy całościowy projekt umożliwiający uzyskanie pozwolenie na budowę lub zgłoszenie obiektu nie wymagającego pozwolenia na budowę. Projekt oczywiście zawiera pełną dokumentację konstrukcyjną, architektoniczną i opisową.
 

4. DOSTAWA I MONTAŻ
To etap, gdzie nasze ekipy montażowe zaczynają budować park linowy. Wszystkie pracujące u nas osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne przy realizacji tak specjalistycznych obiektów często w bardzo trudnych warunkach. Wszystkie użyte materiały posiadają certyfikaty, deklaracje zgodności załączane do dokumentacji odbiorowej obiektu. W trakcie budowy wykonujemy również wiele testów i pomiarów tak aby zoptymalizować końcowy efekt.
 

5. INSPEKCJA ODBIOROWA
Przed oddaniem obiektu do użytku należy przeprowadzić kontrolę pomontażową. Zgodnie z pkt. 7.1.2 normy PN-EN 15567-1+A1:2020-07 taka kontrola powinna być wykonana przez jednostkę inspekcyjną typu A działającą wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012. Takie kontrole wykonuje dla nas akredytowana Jednostka Inspekcyjna INT. Wynikiem odbioru jest świadectwo inspekcji potwierdzające zgodność obiektu z obowiązującą normą PN-EN 15567-1+A1:2020-07 - Tory linowe - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Dodatkowo, jeżeli jest to zasadne, kontrola może zostać rozszerzona o zgodność z grupą norm PN-EN 1176 dotyczącą wyposażenia placów zabaw i nawierzchni.
 

6. SPRZĘT I SZKOLENIE
W ramach naszej działalności  zapewniamy dostawę najwyższej jakości sprzętu dla instruktorów, klientów oraz sprzętu ewakuacyjnego. Kolejnym krokiem jest szkolnie prowadzone przez naszych instruktorów, którzy oprócz niezbędnych uprawnień posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie w specjalistycznej branży jaką są parki linowe. Szkolenie trwa najczęściej 2 dni i kończy się egzaminem.
 

7. PRZEGLĄDY
Naszym klientom zapewniamy również przeglądy obiektów, które zgodnie z normą powinny być kontrolowane przynajmniej raz w roku kalendarzowym przez niezależną jednostkę inspekcyjną typu A, B lub C. Taka inspekcja przeprowadzana jest w celu oceny stanu technicznego obiektu jak również jego funkcjonalności. Świadczymy również usługę w zakresie kontroli sprzętu do asekuracji, który zgodnie z normami podlega rocznym kontrolom. Inspekcje parków oraz sprzętu wykonuje dla nas zewnętrzna akredytowana jednostka inspekcyjna typu A, tj. Instytut Nadzoru Technicznego.
 

8. SERWIS
Świadczymy również usługi serwisowe parków linowych wykonywane w ramach gwarancji lub pogwarancyjne. Na podstawie przeprowadzonej inspekcji przygotowywany jest kosztorys z zakresem koniecznych i zalecanych prac serwisowych.