Budowa parków linowych

Naszym inwestorom zapewniamy kompleksowe usługi na każdym poziomie procesu inwestycyjnego budowy parków linowych i innych obiektów rekreacyjnych.

1. ROZPOZNANIE
To pierwszy, ale bardzo ważny krok w budowie parków linowych. Wspólnie z inwestorem zbieramy jak największą ilość informacji na temat potencjalnej inwestycji. Analizujemy potrzeby rynku, grupę docelowych klientów, indywidualny charakter miejsca i jego potencjał, tak aby obiekt był niczym idealnie skrojony garnitur dopasowany w każdym detalu.
 

2. KONCEPCJA
Na podstawie zebranych informacji tworzymy projekt koncepcyjny w formie wizualizacji 3D przyszłej inwestycji. Taki materiał pomaga inwestorowi realnie poczuć jak będzie wyglądał zrealizowany projekt. Dla nas jest on materiałem, dzięki któremu możemy określić przybliżone koszty wykonania obiektu.
 

3. PROJEKT
Aby nasz projekt spełniał wymogi formalne do współpracy musimy zaprosić geodetę, dendrologa, geologa lub innych branżowych specjalistów. W zależności od wymagań wynikających z prawa budowlanego, wykonujemy całościowy projekt umożliwiający uzyskanie pozwolenie na budowę lub zgłoszenie obiektu nie wymagającego pozwolenia na budowę. Projekt oczywiście zawiera pełną dokumentację konstrukcyjną, architektoniczną i opisową.
 

4. DOSTAWA I MONTAŻ
To etap, gdzie nasze ekipy montażowe zaczynają budować park linowy. Wszystkie pracujące u nas osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne przy realizacji tak specjalistycznych obiektów często w bardzo trudnych warunkach. Wszystkie użyte materiały posiadają certyfikaty, deklaracje zgodności załączane do dokumentacji odbiorowej obiektu. W trakcie budowy wykonujemy również wiele testów i pomiarów tak aby zoptymalizować końcowy efekt.
 

5. CERTYFIKACJA
Za nim obiekt zostanie oddany do użytku należy przeprowadzić procedurę odbiorową. Jakość i poprawność naszych instalacji sprawdzają takie organizacje jak: TÜV, UDT, TDT i inne uprawnione do tych czynności. Wynikiem odbioru jest certyfikat na podstawie, którego wydajemy inwestorowi deklarację zgodności produktu do obowiązujących norm:

PN-EN: 15567-1 Tory Linowe - Budowa i wymogi bezpieczeństwa

PN-EN 1176  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
 

6. SPRZĘT I SZKOLENIE
W ramach naszej działalności  zapewniamy dostawę najwyższej jakości sprzętu dla instruktorów, klientów oraz sprzętu ewakuacyjnego. Kolejnym krokiem jest szkolnie prowadzone przez naszych instruktorów, którzy oprócz niezbędnych uprawnień posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie w specjalistycznej branży jaką są parki linowe. Szkolenie trwa najczęściej 2 dni i kończy się egzaminem.
 

7. SERWIS
Naszym inwestorom zapewniamy również usługi przeglądu i serwisu naszych obiektów. Według obowiązujących przepisów takie obiekty jak parki linowe i pokrewne winny przechodzić coroczną inspekcję typu B, czyli przegląd okresowy. Procedurom przeglądu podlega nie tylko sam obiekt, ale również sprzęt alpinistycznych. Zapewniamy również usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.